Στο ξεκίνημα
€160,00 EUR Μηνιαία
Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε βλέπει τι κάνουν οι πελάτες σας και εντοπίζει ποια προϊόντα τους αρέσουν.
Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να προβάλλετε αυτόματα στους πελάτες σας το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει.
Οι πελάτες αποκτούν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν και εσείς κερδίζετε περισσότερα χρήματα.
Στην Ανέλιξη
€350,00 EUR Μηνιαία
Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε βλέπει τι κάνουν οι πελάτες σας και εντοπίζει ποια προϊόντα τους αρέσουν.
Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να προβάλλετε αυτόματα στους πελάτες σας το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει.
Οι πελάτες αποκτούν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν και εσείς κερδίζετε περισσότερα χρήματα.
Στην Ανάπτυξη
€720,00 EUR Μηνιαία
Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε βλέπει τι κάνουν οι πελάτες σας και εντοπίζει ποια προϊόντα τους αρέσουν.
Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να προβάλλετε αυτόματα στους πελάτες σας το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει.
Οι πελάτες αποκτούν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν και εσείς κερδίζετε περισσότερα χρήματα.
Επαγγελματική λύση
€1.650,00 EUR Μηνιαία
Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε βλέπει τι κάνουν οι πελάτες σας και εντοπίζει ποια προϊόντα τους αρέσουν.
Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να προβάλλετε αυτόματα στους πελάτες σας το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει.
Οι πελάτες αποκτούν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν και εσείς κερδίζετε περισσότερα χρήματα.