ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΝΗ - Starter/Ετήσιο
  • Πακέτο Starter/Ετήσιο Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας Εργάνη
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΝΗ - Standard / Ετήσιο
  • Πακέτο Standard / Ετήσιο Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας Εργάνη
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΝΗ - Premium / Ετήσιο
  • Πακέτο Premium / Ετήσιο Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας Εργάνη