Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει

Εξιδεικευμένες Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης.

Entry Edition

Αγορές / Πωλήσεις
Πελάτες / Προμηθευτές
Αποθήκη / Αξιόγραφα
Εντατική Λιανική / Εγγυοδοσία
Χώμα / Μέγεθος
Ξένο νόμισμα / Barcodes

Standard Edition

Entry Edition +
Υποκαταστήματα Πελατών
Πωλητές
Πολιτικές Τιμολόγησης
Back Order Παραγγελιών
Αξιόγραφα +.......

Full Edition

Standard Edition +
Συνδέσεις Χρηστών
Ειδοποιήσεις, Alerts
Διαχείριση πινάκων
Ιχνηλασιμότητα
Δημιουργία Φορμών

BE Οπτικό ERP

Εισαγωγή συνταγών πελάτη
Οπτικές μετρήσεις
Αυτόματη τιμολόγηση σύνθετων ειδών
Φωτογραφίες ειδών
Επιπρόσθετες αξίες ειδών συνταγής
Χρήση Barcode
Σύνδεση με e-shop
Απογραφή
Τήρηση ιχνιλασιμότητας
Λογιστική παρακολούθηση
Στατιστικά
Αυτόματη ενημέρωση ειδών