Πακέτο φιλοξενίας Start 500 MB
€12,00 EUR Εξαμηνιαία
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
 • 1 Ιστοσελίδες
 • 500 MB Χώρος φιλοξενίας
 • 5 GB Μηνιαία κίνηση
 • 1 Email accounts
 • 1 Βάσεις δεδομένων
 • Όχι Δωρεάν Domain
 • Δωρεάν SSL Ναι
 • C panel Πρόσβαση
Πακέτο φιλοξενίας Basic 1GB
€24,00 EUR Εξαμηνιαία
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
 • 2 Ιστοσελίδες
 • 1 GB Χώρος φιλοξενίας
 • 10 GB Μηνιαία κίνηση
 • 5 Email accounts
 • 2 Βάσεις δεδομένων
 • Όχι Δωρεάν Domain
 • Ναι Δωρεάν SSL
 • C panel Πρόσβαση
Πακέτο φιλοξενίας Business 5GB
€45,00 EUR Εξαμηνιαία
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
 • 5 Ιστοσελίδες
 • 5 GB Χώρος φιλοξενίας
 • 20 GB Μηνιαία κίνηση
 • 10 Email accounts
 • 5 Βάσεις δεδομένων
 • Δωρεάν SSL Ναι
 • C panel Πρόσβαση
Πακέτο φιλοξενίας Professional 10GB
€70,00 EUR Εξαμηνιαία
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
 • 10 Ιστοσελίδες
 • 10 GB Χώρος φιλοξενίας
 • 50 GB Μηνιαία κίνηση
 • 50 Email accounts
 • 20 Βάσεις δεδομένων
 • Δωρεάν SSL Ναι
 • C panel Πρόσβαση
Πακέτο φιλοξενίας χώρου 20GB
€130,00 EUR Εξαμηνιαία
Πακέτο φιλοξενίας χώρου 20GB
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
 • Δωρεάν SSL Ναι
 • C panel Πρόσβαση
Reseller Start
€120,00 EUR Ετησίως
10 GB χώρος
50 GB μηνιαία κίνηση
C panel / Whm πρόσβαση
 • Απεριόριστοι Λογαριασμοί
 • Ναι Private Name servers
 • Ναι Υποστήριξη
 • Ναι Δωρεάν Domain
 • Ναι Δωρεάν ssl certificate
 • Ετήσιος Κύκλος χρέωσης
Reseller Business
€240,00 EUR Ετησίως
50 GB χώρος
100 GB μηνιαία κίνηση
C panel / Whm πρόσβαση
 • Απεριόριστοι Λογαριασμοί
 • Ναι Private Name servers
 • Ναι Υποστήριξη
 • Ναι Δωρεάν Domain
 • Ναι Δωρεάν ssl certificate
 • Ετήσιος Κύκλος χρέωσης
Reseller Pro
€480,00 EUR Ετησίως
80 GB χώρος
200 GB μηνιαία κίνηση
C panel / Whm πρόσβαση
 • Απεριόριστοι Λογαριασμοί
 • Ναι Private Name servers
 • Ναι Υποστήριξη
 • Ναι Δωρεάν Domain
 • Ναι Δωρεάν ssl certificate
 • Ετήσιος Κύκλος χρέωσης
Reseller Ultimate
€720,00 EUR Ετησίως
100 GB χώρος
500 GB μηνιαία κίνηση
C panel / Whm πρόσβαση
 • Απεριόριστοι Λογαριασμοί
 • Ναι Private Name servers
 • Ναι Υποστήριξη
 • Ναι Δωρεάν Domain
 • Ναι Δωρεάν ssl certificate
 • Ετήσιος Κύκλος χρέωσης
Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Πακέτο φιλοξενίας χώρου 50GB
€220,00 EUR Εξαμηνιαία
Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Πακέτο φιλοξενίας χώρου 50GB