fbpx
1. Εισαγωγή
1.1 H leveltgp.gr που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «Level Technical Group», εδρεύει στα Άνω Λιόσια Καζαντζάκη 15, τηλ. 2152151954. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://leveltgp.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες , οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.
1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου https://leveltgp.gr θα αναφέρονται στο εξής ως “Πελάτης”, ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία.
 
2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι μία από τις επίσημες υπηρεσίες που παρέχει η Level Technical Group. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 
3. Υπηρεσίες και Ευθύνη Εταιρίας
3.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει” στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη.
3.2 Η Εταιρία γνωστοποιεί με email στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του.
3.3 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η Εταιρία θα μπορούσε κατ’ εξαίρεσιν, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη).
3.4 Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την Εταιρία με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της Εταιρίας αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την Εταιρία.
3.5 Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της.
3.6 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο.
3.7 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.
3.8 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
3.9 Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Control Panel, php, mysql, ASP.net, perl, zend, ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας.
3.10 Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν αυτών.
3.11 Η Εταιρεία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών, που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας για τα αρχεία, τις βάσεις δεδομένων και τα e-mail του, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Backup, που παρέχεται μέσα από το Control Panel. Τόσο για λόγους ασφαλείας, αλλά και σύμφωνα με τον όρο 4.12, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή του Πελάτη.
3.12 Η Εταιρία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.
3.13 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών της στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
3.14 Για κάθε νέο λογαριασμό Hosting , o πελάτης δικαιούται να αιτηθεί τη δωρεάν μεταφορά έως (1) μίας στατικής ή δυναμικής ιστοσελίδας από το τεχνικό τμήμα της Level Technical Group. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αίτηση μεταφοράς να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας. Για τη μεταφορά περισσότερων από (1) μίας ιστοσελίδας, η εταιρία δικαιούται να εφαρμόσει πρόσθετες χρεώσεις ανά σελίδα και βαθμό δυσκολίας.
3.15 Οι υπηρεσίες Level Site & Level Shop  είναι συνδρομητικές υπηρεσίες με ελάχιστη διάρκεια παραμονής σε αυτές τα 2 έτη.  Οι υπηρεσίες αυτές, διατηρούνται αποκλειστικά στου ιδιόκτητους Server της εταιρείας μας, για όσο χρόνο ο πελάτης αναννεώνει την εκάστοτε υπηρεσία. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής της υπηρεσίας, η εταιρεία διακόπτει πλήρως την λειτουργία της και των σελίδων / εφαρμογών ή eshop που έχει δημιουργήσει ο πελάτης.
3.16 Δικαίωμα και πρόσβαση στο περιβάλλον της φιλοξενίας(cpanel) των υπηρεσιών αυτών, δεν παρέχεται  ούτε δίνεται αντίγραφο  backup  των δεδομένων αυτών. Οι υπηρεσίες Level Site & Level Shop είναι συνδρομητικές και υφίστανται όσο διάστημα ο πελάτης διατηρεί την συνδρομή του ενεργή.
 
4. Ευθύνη Χρήστη και Μη Επιτρεπτή Χρήση των Servers
4.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:
α.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ,αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
β.πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ,αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
γ.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.
4.2 H Eταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.
4.3 Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε πολλούς παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον πελάτη τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.
Η Level Technical Group διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk e-mail”. Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας για spamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία.
Για την προστασία των IPs των servers από την εισαγωγή τους σε spam λίστες, η Level Technical Group εφαρμόζει μηχανισμό ασφαλείας σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των email που στέλνουν οι χρήστες ανά ώρα. Μετά από αίτημα του πελάτη, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να γίνει, κατ’εξαίρεση, λίγο πιο ελαστικός, και εφόσον κριθεί από τους διαχειριστές των servers ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιόπιστη λειτουργία της υπηρεσίας αποστολής Emails.
4.4 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε ιστοσελίδες τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από ιστοσελίδες τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.
4.5 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.
4.7 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.
4.8 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Level Technical Group, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Level Technical Group έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του πελάτη. Σε περίπτωση που η Level Technical Group προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Level Technical Group θα συνεργάζεται με τον πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.
4.9 Ο πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:
α.Να μην χρησιμοποιεί ίσο ή περισότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 90 δευτερολέπτων. Αυτό περιλαμβάνει οποιεσδήπτοτε ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
β.Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
γ.Να μην εκτελεί damon tools και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat daemon, .exe, .com κλπ.
δ.Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).
ε.Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.
ζ.Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.
η.Να μην εκτελεί κανέναν gaming servers .
θ.Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
ι.Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήπτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην εταιρία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον πελάτη.
κ.Να μην διαθέτει στον server Mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει τα 250 MB. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
4.10 Databases με μέγεθος μεγαλύτερο των 300MB φιλοξενούνται εφόσον δεν προκαλούν προβλήματα απόδοσης στον server ή δεν γίνεται υπέρβαση χρήσης της CPU και μνήμης που είναι διαθέσιμη σε κάθε λογαριασμό πελάτη, σύμφωνα με τον όρο 4.9.
4.11 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό Web Site. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της Εταιρίας πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της Εταιρίας. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. Αυτός ο όρος ισχύει για τους  Managed Dedicated Servers.
4.12 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Level Technical Group, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Αυτός ο όρος ισχύει για τους  Managed Dedicated Servers.
4.13 Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Εταιρίας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Εταιρία θα χρεώσει τον πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος ισχύει και για τους  Managed Dedicated Servers( υποστήριξη & διαχείριση Dedicated Server).
4.14 Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο πελάτης πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα 755 ή όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.
4.15 Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.
4.16 Διαχείριση & ενοικίαση Dedicated Server : Η ενοικίαση και διαχείριση Dedicated Server, γίνεται αποκλειστικά από την εταιρεία μας και το εξιδεικευμένο προσωπικό της. Για όσο διάστημα ο πελάτης διατηρεί την υπηρεσία αυτή, η πλήρη διαχείριση & υποστήριξη του Dedicated Server γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουδιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρόσβαση από το πελάτη, δίνεται πρόσβαση μόνο στη διαχείριση των ιστοσελίδων / εφαρμογών του και όχι η πλήρη διαχείριση του Dedcated Server, με ενυπόγραφο συμφωνητικό από το  πελάτη απαλλαγή ευθύνης της εταιρείας  για την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στις εφαρμογές / Ιστοσελίδες του ή ακόμα και στον ίδιο το Server. Σε περίπτωση που ζητηθεί ο πλήρης έλεγχος όλου του Server, ισχύουν οι παραπάνω όροι αλλά θα πρέπει επίσης να ανατεθεί από τον πελάτη η πλήρης διαχείριση του Dedicated Server σε όποιοn αυτός επιθυμεί και η μεταφορά του πλήρη ελέγχου και στο Datecenter στο οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε Dedicated Server.
Με τη πλήρη μεταφορά του Dedicated Server σε άλλη εταιρεία, η εταιρεία αυτή αναλαμβάνει το πλήρη έλεγχο και υποστήριξη πλέον του Dedicated Server και την όποια ευθύνη για τη σωστή λειτουργικότητα και ασφάλεια του Server  και του περιεχομένου του , από εφαρμογές , Ιστοσελίδες κλπ, αλλά και το κόστος ενοικίασης πλέον του Dedicated Server.
Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς του Server σε άλλη εταιρεία παύει ή όποια ευθύνη φέρει η εταιρεία μας. Εφόσον ο πελάτης πάρει τη διαχείριση του Server πριν τη λήξη της όποιας ετήσιας συνδρομής είχε πληρώσει, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα για την πληρωμή του μεταφέρεται αυτόματα ως υποχρέωση στη νέα εταιρεία που θα αναλάβει τη πλήρη διαχείρισή του. Επιστροφή χρημάτων για αυτό το λόγο δεν γίνεται.
4.17 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του. Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.
 
5. Ασφάλεια
5.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω των ιστοσελίδων της εταιρείας , διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
5.2 Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι : ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολλής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να είναι πάνω από 6 χαρακτήρες, με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρία. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Πελάτης στη διάθεσή της Εταιρίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
Επικοινωνία
5.3 Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα προσωπικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του ( διεύθυνση, τηλέφωνο, email) ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρίας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση account κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της Εταιρίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το account του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι απαραίτητα κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της εταιρίας μας.
Απόρρητο Συναλλαγών
5.4 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή της Εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.
β. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
γ. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
δ. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.
ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
ζ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη χρησιμοποιείται από την Level Technical Group για την αποστολή ενημερωτικών emails-newsletters σχετικά με την εταιρία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις, που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.
 
6. Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών
Πολιτική τιμών
6.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας.
6.2 Η Εταιρία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.
Διακοπή Υπηρεσιών
6.9 Η συνέχιση των υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή η υπηρεσία διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.
6.10 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η εταιρία διακόπτει τη λειτουργία του web site του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
6.11 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.
6.12 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητες μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας,ή άλλων υπηρεσιών, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.Επιπροσθέτως όταν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές υπηρεσιών οι οποίες έχουν λήξει,η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των κωδικών που έχουν δοθεί στον πελάτη για την είσοδό του στο Control Panel της φιλοξενίας του χωρίς ενημέρωσή του μέχρι την εξόφληση της οφειλής του.Οι υπηρεσίες φιλοξενίας παραμένουν ενεργές 5 ημέρες μετά την λήξη τους εφόσον ο πελάτης δεν έχει δηλώσει εγγράφως ή με email ότι δεν επιθυμεί πλέον την συνέχισή τους από την εταιρεία μας.Η ενημέρωση για ανανέωση των υπηρεσιών γίνεται με email προς τον εκάστοτε πελάτη τουλάχιστον 15-20 ημέρες πριν την λήξη τους.Αν δεν ανανεωθούν εγκαίρως τότε παύονται μετά από 5 ημέρες ημέρες οριστικά και η επαναφορά τους χρεώνεται με επιπλέον κόστος.
6.13 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρία και συμφωνεί ότι η Εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.
6.14 Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας θα πρέπει να το δηλώσει μέσω email πριν την λήξη της εκάστοτε υπηρεσίας. Επιπροσθέτως η συνέχισή των υπηρεσιών σε άλλη Εταιρεία είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη και θα πρέπει να γίνει πριν την λήξη τους.
6.15 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής , οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.
6.16 H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα χωρίς καμία προειδοποίηση, οποιαδήποτε υπηρεσία για την οποία ο πελάτης δεν εξόφλησε ή ζήτησε επιστροφή χρημάτων μετά την εξόφλησή της.Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι υπηρεσίες άμεσης ανάθεσης και ανταπόκρισης εξοφλούνται άμεσα με το τέλος των εργασιών,μη έγκαιρη
εξόφλησή τους δίνει το δικαίωμα παύσης των υπηρεσιών αυτών και κόστος επαναφοράς τους το 50% της αρχικής τους κοστολόγησης.Οι λοιπές υπηρεσίες οι οποίες
παραμένουν ανεξόφλητες 7 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης,αυτόματα σταματάνε να λειτουργούν.
Για την επαναλειτουργία τους, το κόστος ανέρχεται στο 50% επιπλέον της αρχικής τους τιμής.Αν δεν εξοφληθούν μετά 5 εργάσιμων ημερών από την έλευση των 7 ημερών διαγράφονται και επαναδιαπραγμέτευεται η τιμή για τις υπηρεσίες αυτές.Η εταιρεία μας , διατηρεί το δικαίωμα παύσης των όποιων υπηρεσιών έχετε , μέχρι ολικής εξόφλησης της οφειλής σας.
 
7. Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
7.1 Tα πακέτα φιλοξενίας εικονικών διακομιστών της Εταιρίας συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας, το οποίο ισχύει μόνο σε νέους πελάτες και όχι σε ανανεώσεις υπηρεσιών. Αν ο νέος πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας (web hosting) της Εταιρίας, μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση των υπηρεσιών που διάλεξε, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 30 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το πόσο της συνδρομής του αφαιρώντας το ποσό που αναλογεί στις ημέρες που χρησιμοποίησε την εκάστοτε υπηρεσία. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά dedicated IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 30ή μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης Shared Hosting & Reseller Hosting.
7.2 Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης είχε λογαριασμό στην Εταιρία, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.
7.3 Διαχείριση & ενοικίαση Dedicated Server : Η ενοικίαση και διαχείριση Dedicated Server, γίνεται αποκλειστικά από την εταιρεία μας και το εξειδικευμένο προσωπικό της. Για όσο διάστημα ο πελάτης διατηρεί την υπηρεσία αυτή, η πλήρη διαχείριση & υποστήριξη του Dedicated Server γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρόσβαση από το πελάτη, δίνεται πρόσβαση μόνο στη διαχείριση των ιστοσελίδων / εφαρμογών του και όχι η πλήρη διαχείριση του Dedcated Server με ενυπόγραφο συμφωνητικό από το  πελάτη απαλλαγή ευθύνης της εταιρείας  για την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στις εφαρμογές / Ιστοσελίδες του ή ακόμα και στον ίδιο το Server.
7.4 Οποιαδήποτε παραβίαση όρων του παρόντος, θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη και ακύρωση της εκάστοτε υπηρεσίας του.
 
8. Ανανέωση Υπηρεσιών
8.1 Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με κατάθεση στην τράπεζα, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει την Εταιρία για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και το κατάστημα της τράπεζας που έκανε την κατάθεση τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της συνδρομής . Αν ο πελάτης δεν μπορεί να κάνει την ενημέρωση κατάθεσης διαδικτυακά ή αν απαιτηθεί από την Εταιρία, ο Πελάτης θα πρέπει να στείλει με FAX στο 215 215 1958 ή με email στο billing@leveltgp.gr & support@leveltgp.gr, το αποδεικτικό κατάθεσης αναγράφοντας ξεκάθαρα στην ειδοποίηση/απόδειξη τα στοιχεία του, το domain name του και το είδος της υπηρεσίας που πληρώνει.
8.2 Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρία) τότε η εταιρία διακόπτει τη λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.
 
9. Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση
9.1 Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος https://www.leveltgp.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.
9.2 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.
9.3 Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούτε όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.
 
10. Αποδοχή Όρων Χρήσης
10.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως των υπηρεσιών της Level Technical Group συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.
10.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
10.3 Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Level Technical Group εννοείται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo. Σε περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών ή μέσω email των υπηρεσιών,συμφωνείται με τους παρόντες όρους τους οποίους έχετε διαβάσει πριν την επικοινωνία σας με την εταιρεία μας.
10.4 Η Εταιρία παρέχει στον πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Level Technical Group. Οι πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.
10.5 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών.
10.6 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο ή συνεργάτη της Εταιρίας.
 
11.ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SMS & MOBILE PAYMENT ΤΗΣ LEVEL TECHNICAL GROUP
Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία της Level Technical Group, θα πρέπει να έχετε ένα ενεργό κινητό τηλέφωνο που θα έχει εγκριθεί και από τους εκάστοτε παρόχους για τη χρήση Premium SMS υπηρεσιών κειμένου Αν είστε ένα άτομο, θα πρέπει να είστε είτε (α) τουλάχιστον 18 ετών ή (β) τουλάχιστον 13 ετών και να έχει εγκριθεί από το γονέα ή τον κηδεμόνα σας να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία της Level Technical Group.
Εάν εκπροσωπείτε μια επιχείρηση, θα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένοι να συνάψετε την παρούσα συμφωνία για λογαριασμό της επιχείρησης. Δηλώνετε ότι είστε ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της Επιλέξιμης υπηρεσίας και είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ή και να έχουν την άδεια του ατόμου που πληρώνει το λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία της Level Technical Group για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών.
11.1 Οι χρεώσεις για τη χρήση της Υπηρεσίας Mobile Payments γίνονται μέσω του λογαριασμoύ του κινητού σας, ή αφαιρούνται από το προπληρωμένο λογαριασμό σας μέσω του μηνύματος premium SMS (s) (δείτε αναλυτικά της πιθανές χρεώσεις «Mobile Payments υπηρεσιών”). Υπάρχουν όρια στο χρεώσιμο ποσό που μπορεί να προκύψουν ανά συναλλαγή, στις συνδρομές και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως επιβάλλονται από την Level Technical Group και τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας που ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας Mobile Payments της Level Technical Group.
11.2 Χρεώσεις που υπερβαίνουν αυτά τα όρια μπορεί να απορριφθούν από την Level Technical Group ή τον πάροχό σας κατά την απόλυτη κρίση τους. Τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε ένα ή περισσότερα μηνύματα που μεταδίδονται στο τηλέφωνό σας. Επιβεβαίωση σας γίνεται μέσω ενός γραπτού μηνύματος, που αποστέλλετε αυτόματα στον αριθμό της εκάστοτε υπηρεσίας. Εάν συνεχίσετε με τη συναλλαγή θα θεωρείται περαιτέρω απόδειξη της άδειας σας για να έχετε τις χρεώσεις της υπηρεσίας μας οι οποίες θα φαίνονται στο λογαριασμό του κινητού σας τηλεφώνου.
11.3 Οι χρεώσεις της Υπηρεσίας της Level Technical Group είναι ξεχωριστές και πέρα από τυχόν άλλα τέλη, που μπορεί να χρεωθεί από τον πάροχό σας για τα μηνύματα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από την Level Technical Group. Ισχύουν οι χρεώσεις μηνυμάτων. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις ή άλλες επιβαρύνσεις που ο πάροχός σας μπορεί να χρεώσει για τυχόν συναφή δεδομένα ή τις υπηρεσίες μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό για SMS, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά. Καταλαβαίνετε ότι η αποδοχή της πληρωμή σας για τις υπηρεσίες της Level Technical Group στον πάροχό σας, σβήνει η ευθύνη σας της Level Technical Group (όπως ορίζονται παρακάτω), για τις αγορές σας. Σε καμία περίπτωση η Level Technical Group ή των θυγατρικών της εταιρειών είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις μηνυμάτων κειμένου που προκύπτουν από ένα χρήστη ή από πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην συσκευή ή τον αριθμό τηλεφώνου ενός χρήστη.
11.4 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές σας, εφόσον είναι διαθέσιμες από τη σύνδεση με το καθορισμένο τμήμα της ιστοσελίδας μας και πληκτρολογώντας τους κωδικούς που σας παρέχονται κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης συναλλαγής σας. Καταλαβαίνετε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Level Technical Group μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς την ευθύνη του κάθε χρήστη, να τερματίσει τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Level Technical Group μπορεί να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή αλλαγές στις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Level Technical Group δείχνει ότι αποδέχεστε πλήρως τις αλλαγές στη συμφωνία.
 
12 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Level Technical Group δεν θα χρησιμοποιήσει τον αριθμό του κινητού σας για οποιονδήποτε σκοπό με σκοπό την εμπορία. Η χρήση των δεδομένων σας θα πρέπει να διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Level Technical Group οι οποίοι είναι:
12.1 Η Level Technical Group (για την ίδια και για λογαριασμό των θυγατρικών της και συνδεδεμένων προσώπων, “Level Technical Group”) έχει δεσμευθεί για τον σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και θέλουμε να καταλάβετε πώς προστατεύει, συλλέγει, χρησιμοποιεί και δεν αποκαλύπτει τις προσωπικές πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας.
Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Level Technical Group όπως όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία SMS , Mobile Payments για την τροφοδότηση των SMS που βασίζεται σε επεξεργασία πληρωμών. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είστε ενήμεροι για τις πρακτικές μας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, οι οποίες είναι οι πληροφορίες σχετικά με ένα πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να την χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει για την Level Technical Group στην πρόσβαση και χρήση των τμημάτων από την ιστοσελίδα μας. Η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των στοιχείων και πληροφοριών διέπεται από τη νομική συμφωνία μεταξύ Level Technical Group και του εκάστοτε χρήστη.
12.2 Τι συλλέγουμε. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για την επεξεργασία συναλλαγών όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία της Level Technical Group, την παροχή υπηρεσιών και τη διαχείριση των επιχειρήσεων μας. Το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως τον αριθμό του κινητού, τον πάροχό σας, τη χώρα, ποσό χρέωσης και στοιχεία χρήστη ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει με τη συγκατάθεσή σας ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.
12.3 Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σε μια σειρά από τρόπους, όπως για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας, διαχειριζόμαστε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής, για την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση, την συνεχιζόμενη σχέση μας μαζί σας, για να εξασφαλίσουμε την καλή εξυπηρέτηση, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης, για σκοπούς του ελέγχου και της διαχείρισης των κινδύνων και διαφορετικά, με τη συγκατάθεση σας ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.
12.4 Η Level Technical Group μπορεί να αποθηκεύσει τις προσωπικές πληροφορίες σε βάσεις δεδομένων για τους σκοπούς της διοίκησης της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς σχέσης μας με εσάς, για την έρευνα της αγοράς, και μόνο με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να συγχωνεύσει τις προσωπικές πληροφορίες με την ενημέρωση του κοινού ή άλλων πληροφοριών που λαμβάνονται από αξιόπιστους προμηθευτές για να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή να ενισχύσουν δημογραφικά προφίλ.
12.5 Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για τουλάχιστον 5 έτη ή ως αναγκαίες για να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις μας και την επίλυση των διαφορών. Αν θέλετε μας ζητάτε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας από τα συστήματά μας και πλέον δεν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Level Technical Group δεν θα πουλήσει, ενοικιάσει, ή μσθώσει των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορούμε να μοιραστούμε όλες τις πληροφορίες, όπως περιγράφεται παραπάνω, με τους συνεργάτες μας και τους αντιπροσώπους μας σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες για την ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιών μας, για τις χρήσεις που περιγράφονται στο «Πώς να χρησιμοποιήσετε» και για άλλους σκοπούς όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.
12.6 Ειδικότερα, η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ από την Level Technical Group ή τους αντιπροσώπους μας γίνεται πάντα με τη συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο όσον αφορά τη συγκατάθεση του πελάτη. Γνωστοποιήσεις επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο μπορεί να περιλαμβάνει τη συνεργασία με κρατικές έρευνες, η πρόληψη και ανίχνευση της απάτης, καθώς και απαντήσεις σε μια δικαστική εντολή ή κλήτευση.
Η Level Technical Group δεσμεύεται από κατάλληλες υποχρεώσεις διαφύλαξη δεδομένων. Οι έμποροι και συνεργάτες μας μπορούν να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Level Technical Group μπορεί να αποκαλύψει μερικές ή όλες τις προσωπικές πληροφορίες σε εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών για τους σκοπούς της επεξεργασίας συναλλαγών εάν ζητηθεί, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη ή να εκτελεί λειτουργίες στήριξης των επιχειρήσεων για λογαριασμό μας.
12.7  Συμφωνίες μας με τους φορείς παροχής υπηρεσιών θα περιέχει διατάξεις για το απόρρητο και τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση αυτών των πληροφοριών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αν η Level Technical Group συμμετάσχει σε μια συγχώνευση, εξαγορά ή οποιαδήποτε μορφή πώλησης μέρους ή όλων των περιουσιακών στοιχείων της, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη σε σχέση με την αξιολόγηση των συναλλαγών. Η επιβίωση της εταιρίας, ή η αποκτώσα εταιρεία στην περίπτωση της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων, θα έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που θα συνεχίσουν να υπόκεινται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
12.8 Επιλογή. Η Level Technical Group δεν θα χρησιμοποιήσει για να μοιράσει τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρόπους που δεν συμβιβάζεται με αυτές που περιγράφονται παραπάνω χωρίς να σας παρέχουμε μια επιλογή. Θα πρέπει στο τέλος από οποιαδήποτε ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών που έχουν λάβει άδεια ή συναινέσει, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ωστόσο, στο βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί τη ρητή συναίνεση ή “επαλήθευση” για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών, η Level Technical Group θα διατηρήσει τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της και οι εν λόγω πληροφορίες συλλέγονται με ρητή συναίνεση. Τον αριθμό του κινητού σας δεν θα πρέπει να τον χρησιμοποιείται για την άμεση αγορά Υπηρεσιών Level Technical Group εκτός εάν η πιθανή χρήση έχει εγκριθεί και σας δίνεται η επιλογή αυτή.
12.9 Ακρίβεια και πρόσβαση: Η Level Technical Group δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει και χρησιμοποιήσει για εσάς είναι ακριβή για τον επιδιωκόμενο σκοπό της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, να επανεξετάσουμε, ενημερώσουμε, διαγράψουμε (για μελλοντική χρήση) προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας που διατηρούνται από την Level Technical Group. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τα ακριβή αρχεία ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προσωπικά σας στοιχεία.
12.10Δεδομένα Ασφαλείας: χρησιμοποιεί φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας. Η Level Technical Group προσφέρει εξελιγμένες πρακτικές και τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία και τη διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες περιορίζεται στους χρήστες, τους εργαζόμενους και τους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
12.11 Η Level Technical Group υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών της τήρησης των κανόνων όσον αφορά την ασφάλεια, τη συλλογή, τη χρήση και την κοινή χρήση των προσωπικών πληροφοριών, και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλστεί η ασφάλεια των συστημάτων μας. Παρά τις προσπάθειές μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση, αποκαλύπτονται, αλλοιώνονταιί ή να καταστρέφονται από την παραβίαση των διοικητικών, διαχειριστικών και τεχνικών εγγυήσεων μας. Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως τον αριθμό του κινητού σας, έχουμε κρυπτογραφήσει τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας ασφαλή τεχνολογία επιπέδου υποδοχής (SSL). Αν η Υπηρεσία της Level Technical Group εντοπίσει παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας μπορεί να προσπαθήσει να σας ειδοποιεί ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι η Level Technical Group μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ηλεκτρονικά ή μέσω της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS). Στην Level Technical Group μπορείτε να δημοσιεύσετε μια ανακοίνωση σχετικά με την ιστοσελίδα, αν συμβεί παραβίαση της ασφάλειας.
12.12 Πρόληψη της κλοπής ταυτότητας. Η Level Technical Group είναι αφιερωμένη στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Εμείς ποτέ δεν θα ζητήσουμε μια αίτηση προσωπικές πληροφορίες από εσάς μέσω fax ή e-mail. Παρακαλούμε μην στέλνετε εμπιστευτικές προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς ταυτοποίησης , ή αριθμούς λογαριασμού στην Level Technical Group μέσω ενός μη ασφαλούς μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες στην Level Technical Group μέσω αλληλογραφίας, τηλεφώνου ή επικοινωνήστε μαζί μας. Μην παραπλανηθείτε από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φαίνεται να είναι από εμάς και ζητούν προσωπικά στοιχεία.
12.13 Browsing. Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας. Παραδείγματα αυτού του προτύπου είδος των πληροφοριών που περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP σας, κεφαλίδες του προγράμματος περιήγησης, τα αρχεία που έχετε ζητήσει και το όνομα τομέα και η χώρα από την οποία ζητάτε πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε αυτό το είδος των τεχνικών πληροφοριών για να κάνουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας πιο σωστή, να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Ως μέρος των προσπαθειών μας για την προστασία των πελατών από την απάτη, η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται επίσης για να βοηθήσει τον έλεγχο της γνησιότητας που θα είναι κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
12.14 Cookies. Μερικές από τις ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν “cookies”, ή τα δεδομένα που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο web που διαθέτετε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Ο σκοπός αυτών των «cookies» είναι να επιτρέψει στον σέρβερ μας για να σας αναγνωρίσουμε ως πελάτη Level Technical Group αν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους cookies, μπορείτε συνήθως να ρυθμίσετε το web browser σας να μην δέχεται cookies ή να σας ειδοποιεί όταν ένα cookie αποστέλλεται σε εσάς. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies, εάν το πρόγραμμα περιήγησης web σας επιτρέπει, αλλά μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας. Η Level Technical Group δεν συνδέει τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε σε cookies σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε.
12.15 Πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων: Η Level Technical Group δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές περιεχομένου ή πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται με ή από την ιστοσελίδα μας ή τα οποία χρησιμοποιούν την Υπηρεσία της Level Technical Group. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου οι συνδέσεις παρέχονται, παρέχονται ως δείκτες σε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να είναι χρήσιμη για τους χρήστες. Αυτές οι περιοχές παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητού χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία της Level Technical Group, διέπονται από τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των άλλων δικτυακών τόπων πριν από την παροχή τους με προσωπικές πληροφορίες.
12.16 Third Party Cookies. Η χρήση των cookies από τους εταίρους, έμπορους μας και τους παρόχους υπηρεσιών δεν καλύπτονται από τη δήλωση απορρήτου μας. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Οι συνεργάτες μας, έμποροι και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν cookies αναγνώρισης ώστε να είναι ευκολότερο για σας να περιηγηθείτε την ιστοσελίδα μας.
Χρήση από παιδιά : Η Level Technical Group δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω από την ηλικία των 13, χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα. Αλλαγή στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Στην Level Technical Group, η εμπιστοσύνη σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του ενεργητικού μας. Θα λειτουργήσει συνεχώς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών μας και θα επανεξετάζει συνεχώς την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας. Η ιστοσελίδα θα περιέχει πάντα την πιο πρόσφατη δήλωση απορρήτου. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, εμείς θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την ιστοσελίδα έτσι ώστε να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε, και κάτω από ποιες συνθήκες, εάν υπάρχουν, τις γνωστοποιούμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, έτσι παρακαλούμε να την διαβάζετε συχνά. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Level Technical Group δείχνει ότι αποδέχεστε πλήρως τις αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε ερωτήσεις.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση απορρήτου μας ή για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 
13. LEVEL TECHNICAL GROUP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες της Level Technical Group σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό του κινητού σας για να αγοράσετε περιεχόμενο, επιλέξιμα αγαθά ή και υπηρεσιών από τρίτους εκδότες (“επαγγελματίες”) σε μια βάση συναλλαγής ή συνδρομή. Η Level Technical Group παρέχει μέσω ιδιόκτητες πλατφόρμες συμψηφισμού, τιμολόγησης και διακανονισμού των υπηρεσιών της. Εκτός από τον περιορισμένο ρόλο η Level Technical Group στην επεξεργασία των πληρωμών που θα γίνονται, εμείς δεν συμμετέχουμε σε καμία συναλλαγή μεταξύ σας, ή με κάθε άλλο χρήστη, ή οποιονδήποτε επαγγελματία. Η Level Technical Group δεν είναι τράπεζα, εταιρεία χρηματοδότησης.
13.1. ΑΠΑΤΗ
Οι υπηρεσίες της Level Technical Group μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς των συναλλασσόμενων με εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και όχι για οποιαδήποτε παράνομη πράξη με δόλιους σκοπούς. Εάν αισθάνεστε την κινητή σας συσκευή να έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, με δόλο ή παράνομα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Κατά την κρίση της Level Technical Group, κάθε πληροφορία που παρέχεται από εσάς σε σχέση με την έκθεση της απάτης ή παράνομη συμπεριφορά μπορεί να περάσει σε κάθε αρμόδια αρχή.
 
 
 

Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

 1. 1. Γιατί η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη;Με την αγορά υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον Πελάτη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την ιδιότητά της η Εταιρία ως πάροχoς υπηρεσιών διαδικτύου. Η Εταιρία, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της/φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλο και αναλογικό για τον Πελάτη προϊόν/υπηρεσία.Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρία ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Πελάτης στο παρόν στάδιο μέσω της παραγγελίας υπηρεσίας/προϊόντος ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.
 2. 2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η Εταιρία;Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία προϊόντος /υπηρεσίας, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, η Εταιρία θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η Εταιρία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρίας.Η Εταιρία στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσο πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.Ειδικά, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:
  • έλεγχοι (και αυτοματοποιημένοι) για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φορολογικό τομέα.
  • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με την πολυμερή συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
 3. 3. Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.
 4. 4. Ποια δικαιώματα έχει ο Πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του Πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).
 5. 5. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του Πελάτη;Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Εταιρία απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Εταιρία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 6. 6. Πού θα διαβιβάζονται τα δεδομένα;Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Εταιρίας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 7. 7. Θα κάνει η Εταιρία επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη και για εμπορικούς σκοπούς;Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία ίσως θα επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΓΙΧ). Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.
 8. 8. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας: τηλ. 2152151954, email: info@leveltgp.gr Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies

1. Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρία;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο ο Πελάτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελατη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο Πελάτης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

3. Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον Πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του Πελάτη όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχει απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση της Εταιρίας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

4. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies.

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Εταιρία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:

 1. 1. Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτε ς/ Πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρίας και να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
 2. 2. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω: Η Εταιρία αν διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δε διαβιβάζονται σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρία.
 3. 3. To πρόγραμμα της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.