Αγαπητοί μας πελάτες,
σκοπός αυτού του ενημερωτικού μηνύματος είναι η ενημέρωση αλλά και υπενθύμισή σας, για τις ιστοσελίδες /  eshop /  εφαρμογές που φιλοξενείτε στους Server μας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε εσείς εξ' ολοκλήρου την ευθύνη των ενημερώσεων των Ιστοσελίδων σας & των όποιων εφαρμογών φιλοξενείτε στους Server μας, για τη σωστή συντήρησή τους και διατήρηση τους ως ασφαλείς εφαρμογές.
Οι τεχνολογίες αλλάζουν και αναβαθμίζονται καθημερινά, με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα της συνεχούς παρακολούθησης & αναβάθμισης της όποιας εφαρμογής έχετε για τη παρουσία σας στο  internet είτε αυτό είναι Ιστοσελίδα / Eshop ή κάποια άλλη εφαρμογή.
Ενημερωτικά για όσους πελάτες μας διατηρούν εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν σε έκδοση  PΗP 5.6 και παλαιότερη,  η έκδοση αυτή της PHP σταμάτησε τις όποιες αναβαθμίσεις και ενημερώσεις ασφαλείας στις 31/12/2018 βάζοντας τις όποιες εφαρμογές ακόμα λειτουργούν σε τέτοιες εκδόσεις PHP, στόχαστρο καθημερινών επιθέσεων από Hackers.
Θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναβαθμίσετε τις εφαρμογές σας ώστε να υποστηρίζονται από τις νέες και ασφαλείς εκδόσεις της PHP  δηλ σε έκδοση 7.0 , 7.1, 7.2 κλπ.
Οι Server μας για λίγο χρονικό διάστημα θα υποστηρίζουν τις παλιές εκδόσεις της  PHP, σύντομα όμως θα αφαιρεθούν από τους Server μας για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας των εφαρμογών των πελατών μας που φιλοξενούνται σε αυτούς.
Οι αναβαθμίσεις που βγάζει η κάθε πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί η όποια εφαρμογή σας, είτε από εμάς είτε από άλλη εταιρεία και απλά έχετε μόνο τη φιλοξενία σε εμάς, είναι υποχρεωτικές να γίνονται γιατί μόνο έτσι παραμένουν ασφαλείς οι ιστοσελίδες & εφαρμογές σας.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κενό ασφαλείας λόγω μη ενημερωμένων εφαρμογών πελάτη, αυτόματα ενημερώνεται ο εκάστοτε πελάτης να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εφαρμογών του αλλά και των Server μας ώστε να αποφευχθεί μεγαλύτερη έκταση της όποιας ζημιάς προκληθεί από το κενό ασφαλείας που δημιουργήθηκε από Ιστοσελίδα / εφαρμογή πελάτη μας και σε άλλους πελάτες μας.
Σε περίπτωση που δεν γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις από τον πελάτη, η να ζητηθεί από εμάς ή όποια διορθωτική παρέμβαση για επίλυση του προβλήματος ασφαλείας, ο λογαριασμός του πελάτη θα διαγράφεται από τους Server μας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Αν δεν μπορείτε εσείς οι ίδιοι να συντηρείτε και να ενημερώνεται σωστά τις εφαρμογές & Ιστοσελίδες σας, δημιουργήσαμε πακέτα υποστήριξης ιστοσελίδων & εφαρμογών τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ:

Εξαίρεση της ενημέρωσης αυτής αποτελούν όσοι από τους πελάτες μας ήδη έχουν ενεργό κάποιο πακέτο υποστήριξης για αναβαθμίσεις & υποστήριξη των ιστοσελίδων / εφαρμογών τους, ή οι πελάτες τους οποίους υποστηρίζουμε σε Managed Dedicated Server των οποίων οι Ιστοσελίδες / εφαρμογές αναβαθμίζονται βάση της όποιας συμφωνίας έχει γίνει με τον εκάστοτε πελάτη χωρίς φυσικά, να αποτελούν εξαίρεση σε ότι αφορά τη σωστή συντήρηση και  ενημέρωση των εφαρμογών τους για αποφυγή κενών ασφαλείας από μη ενημερωμένες εφαρμογές για τον οποιοδήποτε λόγο ή αιτία..
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει γραπτή ενημέρωση προς τους πελάτες μας για το όποιο πρόβλημα προκύψει και τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος ξεχωριστά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.Thursday, January 24, 2019

« Πίσω