Αναννέωση άδειας Cs Cart. *Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης υπάρχει επιπλέον χρέωση 30%
€160,00 EUR Ετησίως
Ετήσια αναννέωση άδειας Cs Cart
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης υπάρχει επιπλέον χρέωση + 50%
Ανανέωση Cs Cart Licence / 1 year.*Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης υπάρχει επιπλέον χρέωση 30%
€150,00 EUR Ετησίως
Ανανέωση Cs Cart Licence / 1 year
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης υπάρχει επιπλέον χρέωση + 30%