Σύνδεση ERP  με Magento

-Μηχανοργάνωση-

 Μηχανοργάνωση επιχείρισης αγροτικών προϊόντων
Τεχνολογίες

  • Business Evolution Erp
  • Μηχανοργάνωση λογιστηρίου
  • Σύνδεση έδρας με αποθήκη
  • Dedicated Server Administration & VPN Network
  • Σύνδεση magento Eshop με το ERP BE
  • Συγχρονισμός παραγγελιών & προϊόντων
  • Ανέβασμα προϊόντων από το ERP BE στο Eshop
  • Σύστημα αποστολής Newsletter μέσα από το ERP BE
  • Σύστημα εσωτερικής ενημέρωσης με  Email
  • Υποστήριξη Μηχανοργάνωσης

Δείτε την επιχείριση