Γέφυρα Ζωής Σύλλογος Α.μ.ε.Α Δυτικού Τομέα

-Web Design / Wordpress

Κατασκευή ,φιλοξενία και υποστήριξη Ιστοσελίδας.  
Τεχνολογίες :

  • Migration από Joomla σε Wordpress
  • Css / Php
  • Java script

Δείτε την ιστοσελίδα