Πακέτο φιλοξενίας Start 500 MB
€18,00 EUR ежегодно
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
  • 1 Ιστοσελίδες
  • 500 MB Χώρος φιλοξενίας
  • 5 GB Μηνιαία κίνηση
  • 1 Email accounts
  • 1 Βάσεις δεδομένων
  • Όχι Δωρεάν Domain
  • Δωρεάν SSL Ναι
  • C panel Πρόσβαση
Πακέτο φιλοξενίας Basic 1GB
€36,00 EUR ежегодно
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
  • 2 Ιστοσελίδες
  • 1 GB Χώρος φιλοξενίας
  • 10 GB Μηνιαία κίνηση
  • 5 Email accounts
  • 2 Βάσεις δεδομένων
  • Όχι Δωρεάν Domain
  • Ναι Δωρεάν SSL
  • C panel Πρόσβαση
Πακέτο φιλοξενίας Business 5GB
€60,00 EUR ежегодно
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
  • 5 Ιστοσελίδες
  • 5 GB Χώρος φιλοξενίας
  • 20 GB Μηνιαία κίνηση
  • 10 Email accounts
  • 5 Βάσεις δεδομένων
  • Δωρεάν SSL Ναι
  • C panel Πρόσβαση
Πακέτο φιλοξενίας Professional 10GB
€108,00 EUR ежегодно
Ετήσιος κύκλος χρέωσης
  • 10 Ιστοσελίδες
  • 10 GB Χώρος φιλοξενίας
  • 50 GB Μηνιαία κίνηση
  • 50 Email accounts
  • 20 Βάσεις δεδομένων
  • Δωρεάν SSL Ναι
  • C panel Πρόσβαση
Reseller Start
€120,00 EUR ежегодно
10 GB χώρος
50 GB μηνιαία κίνηση
C panel / Whm πρόσβαση
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί
  • Ναι Private Name servers
  • Ναι Υποστήριξη
  • Ναι Δωρεάν Domain
  • Ναι Δωρεάν ssl certificate
  • Ετήσιος Κύκλος χρέωσης
Reseller Business
€240,00 EUR ежегодно
50 GB χώρος
100 GB μηνιαία κίνηση
C panel / Whm πρόσβαση
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί
  • Ναι Private Name servers
  • Ναι Υποστήριξη
  • Ναι Δωρεάν Domain
  • Ναι Δωρεάν ssl certificate
  • Ετήσιος Κύκλος χρέωσης
Reseller Pro
€480,00 EUR ежегодно
80 GB χώρος
200 GB μηνιαία κίνηση
C panel / Whm πρόσβαση
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί
  • Ναι Private Name servers
  • Ναι Υποστήριξη
  • Ναι Δωρεάν Domain
  • Ναι Δωρεάν ssl certificate
  • Ετήσιος Κύκλος χρέωσης
Reseller Ultimate
€720,00 EUR ежегодно
100 GB χώρος
500 GB μηνιαία κίνηση
C panel / Whm πρόσβαση
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί
  • Ναι Private Name servers
  • Ναι Υποστήριξη
  • Ναι Δωρεάν Domain
  • Ναι Δωρεάν ssl certificate
  • Ετήσιος Κύκλος χρέωσης
Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Πακέτο φιλοξενίας χώρου 50GB
€130,00 EUR за полгода
Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Πακέτο φιλοξενίας χώρου 50GB